تلگرام
کانال ائل در تلگرام
دنبال کنید

رشیدی در گفتگو با ائل مطرح کرد:

عدالت، ارزش فرعی نیست که به پای توسعۀ قربانی شود/مدیر نجومی بگیر و عذرخواهی؟ هرگز!/بسیاری از مسئولان، عدالت را تعلیق پذیر و تعطیل بردار می دانند

فعال فرهنگی گفت: نمی توان از مجموعه ای که عدالت را یک موضوع فرعی می پندارد، انتظار داشت که در تحقق و برپایی عدالت توفیقی داشته باشد.

عدالت، ارزش فرعی نیست که به پای توسعۀ قربانی شود/مدیر نجومی بگیر و عذرخواهی؟ هرگز!/بسیاری از مسئولان، عدالت را تعلیق پذیر و تعطیل بردار می دانند

روح الله رشیدی در مورد موضوع عدالت و کم کاری های صورت گرفته از جانب مسئولین به خبرنگار ائل گفت: دلیل عقب ماندگی در مقولۀ عدالت، عقب ماندگی در حوزۀ فکر و اندیشه نسبت به عدالت است. عقب ماندگی ما در میدان عملِ عدالت، رابطۀ مستقیمی دارد با عقب ماندگیِ فکری و اعتقادی به عدالت.

وی ادامه داد: نمی توان از مجموعه ای که عدالت را یک موضوع فرعی می پندارد، انتظار داشت که در تحقق و برپایی عدالت توفیقی داشته باشد. شما تفکرات رایج و حاکم در باب عدالت را در سطح ملی و محلی ملاحظه کنید؛ اغلبِ افرادی که در راس امور قرار دارند و مسئول هستند، به عدالت به عنوان یک موضوع و هدف درجه دو و حتی درجه سه نگاه می کنند.

این فعال فرهنگی تصریح کرد: حاکمیت ایدئولوژیِ توسعه گرا موجب شده است تا اولویت با توسعه باشد، آن هم توسعه ای ناقص و کاریکاتوری و تحقق عدالت هم به آینده ای موهوم احاله شود. می گویند ابتدا باید توسعه پیدا کنیم و بعداً اگر فرصتی شد و امکانش بود، به عدالت هم فکر می کنیم! یا مثلا بحث جذب سرمایه را پیش می کشند و می گویند تا ثروتمند نشده ایم، عدالت یعنی توزیع فقر! بر همین اساس، می روند دنبال جذب سرمایۀ مفتِ خارجی تا مثلاً کشور را ثروتمند کنند و در انتها هم جز وابستگی چیزی نمی ماند.

وی افزود: چنین رویکردی هم در سطح کلان کشور و برنامه های توسعه وجود دارد و هم در سطح میانی و در مدیریت های شهری ما. در همین تبریز، مگر مدیران شهری چیزی غیر از این می دانند؟ همه، حتی آنها که سواد این کار را هم ندارند، به تقلید از دیگران، مدام می گویند: «اول توسعه، آنگاه عدالت.» این رویکرد، رویکردی عقب مانده و کاملاً ارتجاعی است. لااقل اسلام، چنین نگاهی را برنمی تابَد. اسلام ناب می گوید «توسعه در عدالت است.» یعنی با عدالت است که وسعت و پیشرفت و آسایش ایجاد می شود. با عدالت است که امنیت تامین می شود و آزادی برپا می شود. عدالت نباشد، هیچ کدام از این فضیلت ها مجال تحقق و عینیت نخواهند یافت.

این پژوهشگر مسائل اجتماعی افزود: رهبر انقلاب هم در سخنان مهم خود در 19 و 29 بهمن 96، عدالت را «ارزش مطلق» و سایر ارزش ها را ارزش های نسبی دانستند. این یعنی اینکه عدالت، هیچ گاه و به هیچ بهانه ای، نه قابل فرعی سازی است و نه تعطیل بردار است. همۀ ارزش های مثبت مانند پیشرفت، امنیت، مصلحت، آزادی و... در نسبت با عدالت، نسبی اند. سؤال اینجاست که آیا حقیقتاً در مسئولان ما، چنین نگاه و باوری نسبت به عدالت وجود دارد؟ متأسفانه پاسخ منفی است. اغلب مسئولان، آگاهانه یا ناآگاهانه، در میدان عمل، عدالت را ارزشی نسبی می دانند که فرع بر باقی ارزش ها یا اهداف است و می تواند تعلیق و تعطیل شود! همین هم موجب شده است تا در موضوع عدالت در میدان عمل عقب بمانیم.

وی در مورد لزوم عذرخواهی مسئولین از مردم بابت کم کاری در تحقق عدالت، خاطر نشان کرد: عذرخواهی زمانی موضوعیت پیدا می کند که مسئولان نسبت به وجود بی عدالتی در جامعه معترف باشند. اگر رهبر انقلاب از این بابت از خدا و مردم عذرخواهی می کنند، به این دلیل است که معتقدند وضعیت عدالت در جامعه راضی کننده نیست. آیا باقیِ مسئولان هم چنین فکر می کنند؟ معلوم است که نه. بسیاری از آنها اتفاقاً فکر می کنند وضعمان خیلی هم خوب است! برای همین هم با هر نوع انتقادی از بی عدالتی، با اخم و تَشر برخورد می کنند و منتقدان را متهم به سیاه نمایی می کنند. از چنین کسانی انتظار عذرخواهی، بیجاست!

رشیدی در پایان گفت: دستۀ کثیری از مسئولان و برنامه ریزان، اولاً اعتقادی به ارزش مطلق بودنِ عدالت ندارند و ثانیاً بر این باورند که وضع جامعه خوب است و اعتراض ها ناشی از زیاده خواهی و... است. اینها خیلی بخواهند منتقد وضع موجود باشند، می گویند جامعۀ ما «توسعه نیافته» است. منشاء این توسعه نیافتگی را هم اصول انقلاب اسلامی و ارزش های بنیادین این انقلاب می دانند. آنها مدام از موانع توسعه یافتگی حرف می زنند و معتقدند اندیشۀ عدالت، مانع توسعه یافتگی است! چنین طرز تلقیِ عقب افتاده ای، هیچگاه بابت بی عدالتی، از مردم عذرخواهی نخواهد کرد. همین ها هستند که پایه های نابرابری و تبعیض را هر روز محکم تر می کنند. همین ها هستند که فاصله های درآمدی را عامدانه بیشتر می کنند و برای خود، سهم اضافه کنار می کشند و برای مردم عادی هم چندرغازی را با منت و آه و ناله می پردازند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

https://goo.gl/TUjJrH
*** Section News End AdSense ***
*** Section AdSense ***