تلگرام
کانال ائل در تلگرام
دنبال کنید

نهج البلاغه کتابِ عبرت البته برای صاحبان بصیرت

آب پاکی جناب پزشکیان روی دست عدلیه

حضرات مسئول در دستگاه قضایی این را عجالتا بدانند اگر به جای عمل بر وفق عدل و مصلحت عامه، بخواهند به خواست کسانی عمل کنند که به عهدشان با ولی‌نعمتانشان هم وفادار نمانده‌اند، زودتر از آنکه تصورش را دارند کامشان از بی‌وفایی‌ها، به زهرمار خواهد ماند.

آب پاکی جناب پزشکیان روی دست عدلیه

 ائل / علی سلیمانیان


مسعود پزشکیان: «بازداشتی‌ها می‌گویند ما را به دادگاهی غیر از تبریز و بی‌طرف دهید تا بدون اعمال نفوذ محاکمه شویم.»

حضرات مسئول در دستگاه قضایی این را عجالتا بدانند اگر به جای عمل بر وفق عدل و مصلحت عامه، بخواهند به خواست کسانی عمل کنند که به عهدشان با ولی‌نعمتانشان هم وفادار نمانده‌اند، زودتر از آنکه تصورش را دارند کامشان از بی‌وفایی‌ها، به زهرمار خواهد ماند. اگر صاحبان قدرت با اعمال نفوذ، مسیر شما را به سمت برآوردن خواسته‌ی دلشان منحرف کنند، دیر نخواهد بود که به اعمال نفوذ متهمتان خواهند کرد.

علی(ع) به مالک اشتر درباره‌ی هزینه‌های گزافِ این جماعت و درباره‌ی خسران ترجیح صاحبان نفوذ بر عامه چنین هشدار می‌دهد: «باید که محبوبترین کارها نزد تو کارهایى باشد که با میانه‌‏روى سازگارتر است و با عدالت دم‌سازتر؛ و خشنودى مردم را در پى داشته باشد زیرا خشم توده‏هاى مردم، خشنودى نزدیکان را زیر پا می‌گذارد، اما خشم نزدیکان اگر توده‏‌هاى مردم از تو خشنود باشند، ناچیز گردد. حلقه نزدیکان کسانى هستند که به هنگام فراخى و آسایش بر دوش والى بارى گران‏ند و چون حادثه‌‏اى پیش آید کمتر از هر کس به یاری‌اش برخیزند و خوش ندارند به انصاف درباره‌ی آنان قضاوت شود. اینان همه چیز را به اصرار از والى مى‌‏طلبند و اگر عطایى یابند، کمتر از همه سپاس مى‏‌گویند و اگر به آنان ندهند، دیرتر از دیگران پوزش مى‌‏پذیرند و در برابر سختی‌هاى روزگار شکیباییشان بس اندک است. اما ستون دین و انبوهى مسلمانان و ساز و برگ در برابر دشمنان، عامه مردم است، پس باید توجه تو به آنان بیشتر و میل تو به ایشان افزون‌تر باشد.»

و نهج البلاغه کتابِ عبرت است، البته برای صاحبان بصیرت.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

https://goo.gl/Li9Dfg
*** Section News End AdSense ***
*** Section AdSense ***