تلگرام
کانال ائل در تلگرام
دنبال کنید

خداییش این موضوع دیگر تصویب می خواست؟

شاید خطاب مجلس از تصویب قانون منع بکارگیری بازنشستگان به "مدیران آژانس های تاکسی تلفنی" است!

خداییش این موضوع دیگر تصویب می خواست؟ مگر جز این حضرات، بازنشسته دیگری هم سر کار است؟البته شاید خطاب مجلس از تصویب قانون منع بکارگیری بازنشستگان به "مدیران آژانس های تاکسی تلفنی و امثالهم" است! البته شاید!

شاید خطاب مجلس از تصویب قانون منع بکارگیری بازنشستگان به "مدیران آژانس های تاکسی تلفنی" است!

 ائل / فرهاد باغشمال


مجلس پس از کلی کش و قوس با ۸۰ درصد آرا قانون منع بکارگیری بازنشستگان را تصویب کرد.

 اولش با خودم گفتم:خدا را شکر! انگار بالاخره قرار شده نیروهای تازه نفس و جوان جایگزین پیر پاتال های همیشه مسئول شوند! بعد در ادامه خبر خواندم:

 قانون منع بکارگیری بازنشستگان شامل این افراد نمی شود:
-روسای سه قوه
-معاون اول رییس جمهور
-نواب رییس مجلس
-اعضای شورای نگهبان
-وزرا
-نمایندگان مجلس
-معاونان رییس جمهور

 خداییش این موضوع دیگر تصویب می خواست؟ مگر جز این حضرات، بازنشسته دیگری هم سر کار است؟

 البته شاید خطاب مجلس از تصویب قانون منع بکارگیری بازنشستگان به "مدیران آژانس های تاکسی تلفنی و امثالهم" است! البته شاید!

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

https://goo.gl/sCyTLm
*** Section News End AdSense ***
*** Section AdSense ***