۱۳ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۸:۴۰:۵۱ شناسه :۶۳۲۶۳

انقلابی ها در باتلاقِ دینِ ذوقی

بخش مهمی از محبانِ صادق انقلاب، با تجمع زیر بیرقِ دین ذوقی، به لشکری پرجمعیت، اما گوشه‌گیر و بی‌حال تبدیل شده‌اند که می‌بینند اما پای قیام و اقدامشان برای تغییر و اصلاح، لنگ است.

 ائل / روح الله رشیدی

دین ذوقی، پیروان کثیری دارد. این نوع دینداری، فارغ از مسئولیتِ اجتماعی و تکلیف برای تغییر، در اندیشه نجات فرد و تضمین بهشت برای اوست.

بخش مهمی از محبانِ صادق انقلاب، با تجمع زیر بیرقِ دین ذوقی، به لشکری پرجمعیت، اما گوشه‌گیر و بی‌حال تبدیل شده‌اند که می‌بینند اما پای قیام و اقدامشان برای تغییر و اصلاح، لنگ است.

جوانان پرانرژی و خالصی را در این لشکر می‌بینیم که توسط گروهی از خطبایِ خوش‌سخن، کنترل می‌شوند. اینها را معتاد به مصرف تحلیل‌های ذوقی خود از همه‌چیز کرده‌اند.

پیروان این دین، مدام در پی یافتن جدیدترین تحلیل‌های خطبای محبوبشان هستند. جرأت هیچ تحلیلی را ندارند. اهل چالش‌های عمیق و مبنایی نیستند. مصرف‌کننده خبرهای یک‌بار مصرف هستند. کمتر با منابع دست اول و نابِ انقلاب دمخورند.